Reuma of fibromyalgie?

Omdat een van de meest voorkomende symptomen bij fibromyalgiepatiënten de chronisch pijnlijke spieren zijn, worden veel mensen door hun huisarts doorverwezen naar een reumatoloog. Van oudsher wordt fibromyalgie ook geclassificeerd als een reumatische spieraandoening en is weke delen reuma een andere naam voor fibromyalgie. Omdat we echter steeds meer te weten zijn gekomen over deze aandoening, wordt deze tegenwoordig vaker geclassificeerd als een vorm van het disfunctioneren van het zenuwstelsel.

Fibromyalgie vaststellen

Desondanks is er nog onvoldoende bekend over de oorzaak van fibromyalgie om de ziekte te diagnosticeren aan de hand van medisch onderzoek, als MRI-scans of bloedonderzoek. Daarom zal een reumatoloog eerst andere vormen van reuma uit moeten sluiten. Om de diagnose fibromyalgie te kunnen stellen heeft het American College for Reumatology (ACR) criteria opgesteld. De eerste criteria werden in 1990 opgesteld. Voor de diagnose fibromyalgie moet er gedurende tenminste drie maanden sprake zijn van een chronische wijdverspreide pijn, dus zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het lichaam en zowel boven als onder de middel. Tevens moeten 11 van 18 tenderpoints bij een druk van ongeveer vier kilo pijn doen.

Recente fibromyalgie diagnose criteria

In 2010 stelde het ACR nieuwe fibromyalgie diagnose criteria op voor het vaststellen van fibromyalgie. Deze nieuwe criteria waren niet bedoeld om de oude te vervangen, maar als alternatief op de oude. Bij de nieuwe  fibromyalgie diagnose criteria wordt er niet meer uitgegaan van drukpunten, maar van pijngebieden en wordt er rekening gehouden met de ernst van veelvoorkomende symptomen als vermoeidheid, niet uitgerust wakker worden, cognitieve symptomen en andere lichamelijke klachten.

Lees meer over Fibromyalgie

behandeling-fibromyalgie

Ontdek onze fibromyalgie behandeling en krijg meer grip op de pijn en vermoeidheid

fibrocentrum

Lees hier meer over het Fibrocentrum, de specialist in fibromyalgie behandelingen