Wie loopt risico op fibromyalgie?

Wetenschappers hebben nog geen bewijs gevonden voor de genetische aanleg voor fibromyalgie. Toch zijn er patronen te vinden die bij veel mensen met fibromyalgie voorkomen.

Het feit dat fibromyalgie met name voorkomt bij vrouwen en in veel gevallen bij meer dan één persoon binnen één familie voorkomen kunnen wijzen op een genetische component van fibromyalgie.

Mensen met fibromyalgie herkennen zich vaak in één of meer van de volgende eigenschappen:

 • Perfectionisme en verlangen naar controle
 • Hoge eisen aan zichzelf en anderen stellen
 • Zichzelf opofferen voor anderen
 • Te weinig tijd nemen voor zichzelf en voor ontspanning
 • Moeite met luisteren naar signalen van het lichaam
 • Moeite met het verwerken van emoties
 • Moeilijk nee kunnen zeggen en grenzen stellen
 • Moeite met kritiek
 • Angst voor conflicten en fouten
 • Innerlijke onvrede
 • Piekeren en moeilijk dingen los kunnen laten
 • Neiging tot pessimisme en negatieve gedachten
 • Schuldgevoelens en zichzelf tekort voelen schieten

Daarnaast lopen mensen die blootgesteld zijn aan traumatische gebeurtenissen of lichamelijk letsel meer risico op het ontstaan van fibromyalgie. Onder traumatische gebeurtenissen vallen onder andere emotioneel of seksueel misbruik, mishandeling, huiselijk geweld, scheiding van ouders in de kindertijd, problemen bij de zwangerschap, een ongeval, een zware operatie of een sterfgeval in de nabije omgeving. Voor anderen is de oorzaak van hun fibromyalgie niet zo duidelijk aan te wijzen.

Aan de oorzaak van fibromyalgie is vaak niets te doen, maar men kan wel om leren gaan met de aanwezige patronen. Dit kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en een hoger niveau van welbevinden.

Bronnen:

– McCarberg, B. H. (2012). Clinical overview of fibromyalgia. American journal of therapeutics, 19(5), 357-368.
– Park, D. J., Kang, J. H., Yim, Y. R., Kim, J. E., Lee. J. W., Lee, K. E., Wen, L., Kim, T. J., Park, Y. W., & Lee, S. S. (2015). Exploring Genetic Susceptibility to Fibromyalgia. Chonnam Medical Journal, 51(2), 58-65.
– www.fibromyalgiesyndroom.nl
– www.fibromyalgie.nl