Fibromyalgie patiënten gezocht voor onderzoek met Esketamine behandeling.

De afdeling Gezondheids-, Medische- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden en de afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UMC zoeken deelnemers voor medisch wetenschappelijk onderzoek naar Esketamine behandelingen voor chronisch wijdverspreide pijnklachten.

Waar gaat het onderzoek over:

Wij willen onderzoeken of herhaalde Esketamine behandelingen beter werken tegen pijngevoeligheid dan een niet-werkzame stof (placebo). Esketamine is de medicinale variant van ketamine en wordt tegenwoordig steeds vaker wordt gebruikt tegen chronische pijn.

Wie mag deelnemen:

Vrouwen met fibromyalgie (18 tot 75 jaar), met goed begrip van gesproken en geschreven Nederlandse taal. U kan niet deelnemen als: 1) uw chronische pijnklachten veroorzaakt worden door een andere diagnose dan fibromyalgie, 2) u lichamelijke of psychiatrische stoornissen heeft die niet gerelateerd zijn aan fibromyalgie, 3) u zwanger bent of borstvoeding geeft, 4) u bekende allergieën hebt voor ketamine of midazolam (Dormicum), 5) u eerdere ervaring heeft met het gebruik van ketamine, 6) u een BMI > 35 heeft of meer dan 100kg weegt, 7) u medicatie gebruikt die de werking van ketamine of midazolam kan beïnvloeden, 8) u op het moment van testen letsel aan uw handen, armen of benen heeft, 9) u een ICD of pacemaker heeft.

Wat wordt er van u verwacht:

U brengt vier bezoeken aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc gedurende een maand, eenmaal per week. Een bezoek duurt vijf uur en bestaat uit een screening voor uw geschiktheid, een basale meting van uw wijdverspreide pijnklachten en uw pijngevoeligheid, een uur durende infusie van Esketamine of placebo en twee uur durende vervolg metingen van uw pijnklachten en pijngevoeligheid. De pijngevoeligheid wordt bepaald met drukstimuli op de hand en het been. Tijdens het experiment zal tevens uw veiligheid nauwkeurig worden gemonitord. Daarnaast wordt u gevraagd om eenmaal in de week een vragenlijst over uw fibromyalgie symptomen in te vullen.

Wat krijgt u ervoor terug:

U krijgt €120,- voor deelname aan dit onderzoek en €80,- vergoeding voor reis- of parkeeronkosten.

Hoe kan u zich opgeven:

Vul het het volgende antwoordformulier in: klik hier.
Stuur het antwoordformulier op naar: ketaminepijnstudie@fsw.leidenuniv.nl

COVID-19 maatregelen:

Vanwege de huidige COVID-19 crisis zullen er mogelijk extra veiligheidsmaatregelen gelden voor uw bezoek aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Wij hopen dat dit niet voor u een belemmering is om toch deel te nemen aan deze studie.