Home · Blog · Fibromyalgie Nieuws : Lichamelijk onderzoek fibromyalgie
Nieuw lichamelijk onderzoek naar fibromyalgie

Fibromyalgie of wekedelenreuma is een tot nu toe onverklaarde pijnstoornis die de reumatoloog vaststelt. (Als je vermoedt dat je misschien fibromyalgie zou kunnen hebben doe hier dan de zelftest). De reumatoloog vindt geen ontstekingswaarden in het bloed maar de tenderpoints doen bovengemiddeld pijn. Er moet dus iets aan de hand zijn in het lichaam. Maar wat precies? Een feit is dat de reumatoloog daar geen antwoord op heeft. Wel wordt er uitgelegd dat het zenuwstelsel gesensitiseerd is geraakt. In het kort betekent dat dat het zenuwstelsel gevoeliger is geworden voor pijn. Gewone prikkels van het lichaam worden dan omgezet in pijnprikkels. Het Fibrocentrum verwacht dat er meer aan de hand moet zijn in het lichaam en is daarom erg blij dat het Fibrocentrum mensen met fibromyalgie mag aanmelden voor nieuw lichamelijk onderzoek!

Niet één soort fibromyalgie?

Het onderzoek vindt in het LUMC (ziekenhuis in Leiden) op de afdeling anesthesiologie plaats onder streng gecontroleerde omstandigheden en kan ongeveer 3 a 4 uur duren. De verwachting is dat de conclusie van het onderzoek zal zijn dat er meerdere types van fibromyalgie bestaan. Bij diabetes is dit bijvoorbeeld ook het geval en spreken we over diabetes 1 en 2. In de literatuur wordt er al gesproken over vier typen fibromyalgie! De verschillende groepen vallen waarschijnlijk uiteen in een groep waarbij er afwijkingen zijn in de zenuwvezels en in een groep waarin de hersenen foutief de prikkels over zet naar pijnprikkels.

Wil je weten in welke groep jij valt? Meld je dan aan via het formulier op deze pagina! Mocht je meer willen weten over het zenuwstelsel en het onderzoek lees dan verder…

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel kan worden onderverdeeld in het centrale en het perifere zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit zenuwen die zorgen voor informatieoverdracht tussen het centrale zenuwstelsel en de rest van het lichaam. Zo geeft het informatie vanuit de zintuigen door aan de hersenen en vanuit de hersenen aan de spieren. Het deel van de zenuwcel die de informatie uitzendt wordt de zenuwvezel genoemd en kan wel tot een meter lang worden.

Lichamelijke afwijkingen

Mensen met fibromyalgie hebben vaak last van symptomen als gevoelloosheid, een prikkelend of brandend gevoel, of een overgevoeligheid voor warmte of druk. Deze kenmerken kunnen wijzen op een aandoening aan de zenuwen. Uit onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden bij de lange zenuwvezels, maar er lijkt wel wat aan de hand te zijn met korte zenuwvezels bij fibromyalgie.1, 2 In 2013 vond dr. Rice en zijn team afwijkingen in de zenuwvezels rond de bloedvaten in de handen. Voorheen werd er aangenomen dat deze vezels alleen de bloeddoorstroming beïnvloedden maar nu blijken ze ook een rol te spelen in het ervaren van pijn.

De korte zenuwvezels zijn ook te vinden in de huid en in de ogen. Door een stukje huid weg te halen (biopt) van bijvoorbeeld het been of de hand, kunnen de korte zenuwvezels worden onderzocht. Bij het lichamelijke onderzoek waar je je voor kunt aanmelden worden geen huidbiopten gedaan, maar worden er foto’s gemaakt van het hoornvlies.3 Aan de hand van deze foto’s worden de zenuwvezels onderzocht. Daarnaast worden er sensorische testen gedaan naar onder andere de pijndrempel bij kou en druk, om te controleren of eventuele afwijkingen in de vezels hier invloed op hebben.

De vier typen fibromyalgie

Uit deze onderzoeken is gebleken dat bij 51% van de mensen met fibromyalgie de korte zenuwvezels afwijkingen vertoonden. Zo was de lengte duidelijk afgenomen (44%), waren er minder zenuwvezels aanwezig (10%) of vertoonden ze minder vertakkingen (28%). Als de informatie van deze test wordt gecombineerd met de uitslagen van de sensorische testen, levert dit vier groepen van fibromyalgie op: een groep met afwijkingen in de zenuwvezels in het netvlies met en zonder tekenen van zintuigelijke overgevoeligheid en een groep zonder afwijkingen in de zenuwvezels met en zonder tekenen van zintuigelijke overgevoeligheid.

Oorzaak fibromyalgie

Mogelijk worden de vier verschillende types veroorzaakt door verschillende ziektemechanismen. Zo kan het zijn dat bij fibromyalgiepatiënten bij wie geen afwijkingen in de zenuwvezels gevonden zijn, de pijn voortkomt uit het centrale zenuwstelsel en niet het perifere zenuwstelsel. Daarnaast kan het zijn dat bij perifere zenuwafwijkingen ook het centrale zenuwstelsel meespeelt in de pijnsymptomen. Verschillende ziektemechanismen moeten op een andere manier behandeld worden.

Bronnen:

1Caro, X., & Winter, E. (2014). Evidence of abnormal epidermal nerve fiber density in fibromyalgia: Clinical and immunologic implications. Arthritis & Rheumatology, 66(7), 1945-1954.

2Doppler, K., Rittner, H., Deckart, M., & Sommer, C. (2015). Reduced dermal nerve fiber diameter in skin biopsies of patients with fibromyalgia. Pain, 156(11), 2319-2325.

3Oudejans, L., He, X., Niesters, M., Dahan, A., Brines, M., & Van Velzen, M. (2016). Cornea nerve fiber quantification and construction of phenotypes in patients with fibromyalgia. Scientific Reports, 6, 23573.

Albrecht PJ, Hou Q, Argoff CE, Storey JR, Wymer JP, Rice FL (2013). Excessive Peptidergic Sensory Innervation of Cutaneous Arteriole-Venule Shunts (AVS) in the Palmar Glabrous Skin of Fibromyalgia Patients: Implications for Widespread Deep Tissue Pain and Fatigue. Pain Medicine,10,12139.

Proclaimer: Wij hebben onze uiterste beste gedaan om correcte informatie te verstrekken. Als u fouten constateert dan waarderen wij het zeer als u contact met ons opneemt doormiddel van het contactformulier, zodat wij de fouten snel kunnen verbeteren.