fibromyalgie en het weer

Bij het Fibrocentrum horen we regelmatig van onze cliënten dat de hevigheid van hun fibromyalgie klachten sterk kan wisselen. Naast te veel willen doen op een dag en stress wordt vaak het weer genoemd als een oorzaak voor verergering van de klachten. Met name koud en vochtig weer lijkt de pijn te doen verergeren.

Eigen onderzoek naar fibromyalgie en weersveranderingen

Het Fibrocentrum heeft zelf ook onderzoek gedaan naar kenmerken van fibromyalgie. Op de website hebben 1033 mensen tussen 2014 en 2016 een vragenlijst ingevuld.

Deze groep bestond uit 25 mannen en 1008 vrouwen in de leeftijd van 15 tot 76 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 43,6 jaar. Een van de vragen die werd gesteld was: ‘Door welke omstandigheden merk je dat je klachten erger zijn?”. Ondanks dat er bij deze vraag niet direct werd verwezen naar het weer, hebben toch 513 mensen in hun antwoord weersomstandigheden of weersveranderingen genoemd. Dit is bijna de helft (49,7%) van de participanten! Met name koud weer (73,3%) en vochtigheid (56,3%) worden hierbij veel genoemd. Wat opvallend is, is dat bij een aantal mensen juist warm weer de fibromyalgie klachten doet verergeren, maar dit is bij slecht 7,8% van de mensen waarbij het weer van invloed is het geval. Voor het Fibrocentrum staat het dus als een paal boven water dat het weer de klachten beïnvloedt! Het vreemde is dat de wetenschappers er nog niet uit zijn of dit wel het geval is…

Internationaal fibromyalgie onderzoek

Bij een Amerikaans onderzoek uit 2007 werd aan 2596 mensen met fibromyalgie gevraagd of weersveranderingen hun fibromyalgie klachten doen verergeren (subjectieve manier). Maar liefst 80% van de ondervraagden heeft aangegeven dat dit bij hen het geval was. Dus als er op de man af wordt gevraagd of mensen denken dat het weer van invloed is dan is het antwoord in vele gevallen JA. Pakken wetenschappers het op een andere manier aan, namelijk het meten van de pijnklachten en dit vergelijken met de weersomstandigheden dan ontstaat er een ander beeld.

In 2002 hebben Zweedse onderzoekers gegevens van het Zweedse KNMI vergeleken met dagelijkse pijnklachten van fibromyalgiepatiënten. Hierbij hebben ze onderzocht of verschillende weersomstandigheden, zoals verschillen in temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk, of de verandering in weersomstandigheden de hevigheid van pijnklachten op dezelfde dag of de dag erna konden verklaren. Maar hier werd geen bewijs voor gevonden. In 2013 hebben Nederlandse onderzoekers vergelijkbaar onderzoek gedaan. Zij hebben gekeken naar de invloed van het weer op zowel de dagelijkse pijn- als vermoeidheidsklachten bij fibromyalgie. Wederom werd er geen bewijs voor een verband gevonden.

Oorzaak van toenemende fibromyalgie klachten

Maar hoe kan het dan dat zoveel mensen met fibromyalgie meer pijn ervaren als het weer sterk verandert of als het koud en nat is?  Zowel de Nederlandse als de Zweedse onderzoekers opperen dat dit mogelijk komt doordat mensen van nature de neiging hebben om op zoek te gaan naar verklaringen voor hun omstandigheden. Doordat fibromyalgie zo’n ongrijpbare ziekte is, is het logisch om zelf op zoek te gaan naar verklaringen voor de klachten. Net als het weer kunnen de klachten bij fibromyalgie sterk wisselen, waardoor het gemakkelijk is de twee te koppelen. Daarnaast zou het mee kunnen spelen dat de link tussen klachten en het weer vrij bekend is, waardoor mensen geneigd zijn op zoek te gaan naar bewijzen voor deze veronderstelling, maar het niet goed onthouden als de link tussen weer en klachten afwezig is. Dit is wederom een hele menselijke eigenschap en wordt in de psychologie omschreven met de Engelse term ‘confirmation bias’.

Het Nederlandse onderzoeksteam oppert daarnaast dat het ontbreken van bewijs mogelijk veroorzaakt kan worden doordat een bepaald weertype bij de ene persoon een verergering van de klachten oplevert, terwijl het bij een ander voor verbetering zorgt. In een onderzoek heffen de resultaten elkaar dan op. Dit is in het onderzoek van het Fibrocentrum ook in kleine mate naar voren gekomen. Zoals hierboven al beschreven is, gaf de meerderheid aan dat koud weer voor meer klachten zorgt, maar een klein deel (7,8%) zegt juist dat warm weer vervelend is. Om de resultaten op te heffen zou dit percentage 50% moeten zijn.

Bij beide onderzoeken is er gekeken of het weer de klachten dezelfde of de volgende dag beïnvloedt. Een andere verklaring waarom er geen verband is gevonden, is dat mogelijk het effect van het weer langer op zich laat wachten. Zo kan het zijn dat een koude dag met regen niet direct zorgt voor een verandering in klachten, maar een langere tijd met dit weer wel.

Ervaring met toenemende klachten bij weersveranderingen?

Het Fibrocentrum is ervan overtuigd dat het weer wel degelijk invloed heeft op de klachten. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar jullie mening. Waarom denken jullie dat de wetenschappers het niet kunnen vinden en zien jullie zelf ook een verband tussen de klachten en het weer?

Bronnen:

Bennett, R.M., Jones, J., Turk, D.C., Russell, I.J., & Matallana, L. (2007). An internet survey of 2,596 people with fibromyalgia. BMC Musculoskeletal Disorders, 8, 27.

Bossema, E., Van Middendorp, H., Jacobs, J., Bijlsma, J., & Geenen, R. (2013). Influence of weather on daily symptoms of pain and fatigue in female patients with fibromyalgia: A multilevel regression analysis. Arthritis Care & Research, 65(7), 1019-1025.

Fors, E.A., & Sexton, H. (2002). Weather and the pain in fibromyalgia: are they related? Annals of the Rheumatic Diseases, 61(3), 247–250.

Proclaimer: wij hebben onze uiterste beste gedaan om correcte informatie te verstrekken. Als u fouten constateert dan waarderen wij het zeer als u contact met ons opneemt doormiddel van het contactformulier zodat wij de fouten snel kunnen verbeteren.