Erken Fibromyalgie De Laatste Ontwikkelingen

Natalie is inmiddels al 8 jaar in strijd voor meer erkenning voor fibromyalgie. Zij kreeg zelf op haar 17e de diagnose fibromyalgie en ervoer hoe moeilijk het voor haar was de juiste hulp te vinden. Door haar vervelende ervaringen met artsen en instellingen is ze van mening dat het in Nederland veel beter geregeld moet worden voor mensen met fibromyalgie zodat zij recht krijgen op de hulp die ze nodig hebben. Deze irritatie zette Natalie om in het opzetten van een burgerinitiatief voor de erkenning van fibromyalgie. Hoe staan de ontwikkelingen er nu voor?

Handtekeningen overhandigd

Op 29 oktober 2020 heeft Natalie de meer dan 50,000 handtekeningen overhandigd aan de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. De overhandiging vond plaats in de Troelstrazaal in Den Haag en werd uitgezonden via een livestream. Deze livestream kan worden teruggekeken op de site van Erken fibromyalgie. Door corona liep het wel even allemaal wat anders dan normaal. Normaal gesproken mogen er meerdere mensen bij aanwezig zijn. Nu mocht Natalie enkel maar één persoon meenemen. Voor morele steun nam ze haar moeder mee. Hoe is dit gegaan en wat zijn inmiddels de ontwikkelingen rondom het voorstel?

Handtekeningen goedgekeurd

Er is goed nieuws, de handtekeningen zijn namelijk goedgekeurd! De Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven controleert steekproefsgewijs of de handtekeningen van kiesgerechtigden zijn. Zo worden enkele honderden ondertekenaars gevraagd naar een kopie van hun identiteitsbewijs. De handtekeningen zijn goed door deze controle gekomen. Al het zware werk dat Natalie de afgelopen jaren erin heeft gestoken met het verzamelen en het checken van de handtekeningen is dus niet voor niets geweest. De commissie was daarnaast erg positief over het burgerinitiatief. Zo zei een commissielid dat dit soort verzoeken de reden is waarom hij in deze commissie zit. Daarnaast gaf hij aan onder de indruk te zijn van het initiatief en van Natalie’s overtuigingskracht. Ook verzekerde hij dat er serieus naar zou worden gekeken.

Tweejarige Criterium

Nadat de handtekeningen zijn goedgekeurd, moet beoordeeld worden of Natalie voldoet aan het tweejarige criterium. Het tweejarige criterium houdt in dat de afgelopen twee jaar geen eerder besluit over het ingediende voorstel genomen mag zijn in de Tweede Kamer. Natalie heeft een officieel bericht ontvangen van de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven dat het burgerinitiatief is goedgekeurd en dus ontvankelijk verklaard. De commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het nu gaan overnemen van de commissie van de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Wat nu?

Wat gebeurt er nu het initiatiefvoorstel voldoet aan de gestelde voorwaarden? Als een initiatiefvoorstel voldoet aan alle voorwaarden stelt de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven voor om het voorstel in behandeling te nemen. De Tweede Kamer is dus genoodzaakt om er een debat over te voeren. Dat kan op verschillende manieren. De Tweede Kamer kan Natalie bijvoorbeeld uitnodigen om haar voorstel mondeling toe te lichten, in een commissievergadering of zelfs in de plenaire vergadering. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend, maar we kijken ernaar uit.

Bronnen:

https://www.erken-fibromyalgie.nl/index.php/politiek

https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt/burgerinitiatief

https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerinitiatief_(Nederland)

Proclaimer: wij hebben onze uiterste best gedaan om correcte informatie te verstrekken. Als u fouten constateert dan waarderen wij het zeer als u contact met ons opneemt door middel van het contactformulier zodat wij de fouten snel kunnen verbeteren.