zwangerschap fibromyalgie

Vandaag sprak ik met een ex-cliente die zwanger is en fibromyalgie heeft. We hadden met haar al besproken dat wij binnen het Fibrocentrum vaak horen dat tijdens de zwangerschap de klachten afnemen. Soms horen we echter ook dat de klachten toenemen dus we hadden afgesproken om tijdens haar zwangerschap contact te houden om te bekijken hoe de klachten bij haar zich zouden ontwikkelen. Ze vertelde verrassend genoeg dat na 20 weken zwangerschap het haar opviel dat ze niet meer vermoeid was en de pijnklachten verdwenen waren. Ze voelde zich als iemand zonder fibromyalgie. Voor haar was dit natuurlijk genieten maar tegelijkertijd kwam ook de angst naar boven dat de klachten na haar zwangerschap zouden toenemen. Een heel dubbel gevoel dus. Maar zo langzamerhand hebben wij het idee dat er daadwerkelijk iets aan de hand moet zijn met fibromyalgie in combinatie met een zwangerschap. Dus redenen genoeg om dit artikel te schrijven en in de wetenschappelijke artikelen en fora te duiken.

Wetenschappelijke artikelen

Onderzoek naar fibromyalgie en zwangerschap is schaars. Gelukkig hebben we twee kleinschalige onderzoeken gevonden waarin de verandering van pijnklachten gedurende de zwangerschap werden onderzocht. Karen M. Scheafer heeft de pijnklachten bij zwangere fibromyalgie patiënten onderzocht en de resultaten hiervan gepubliceerd in 2006. Zij hoopte met dit onderzoek een eerste stap te zetten om bewijs te verzamelen over de invloed van fibromyalgie op zwangerschapsklachten en hoopt via deze weg een manier te vinden om de invloed op de klachten te verminderen. Aan het onderzoek deden zowel vrouwen met als zonder fibromyalgie mee. De vrouwen waren allemaal tussen de 29 en 31 jaar en in de derde periode van hun zwangerschap. Uit de resultaten blijkt dat zwangere vrouwen met fibromyalgie zich stijver en vermoeider voelden. Daarnaast ervoeren vrouwen met fibromyalgie meer pijn in meer lichaamsgebieden in vergelijking met de vrouwen die geen fibromyalgie hebben. Schaefer geeft echter aan dat  dit slechts een kleinschalig onderzoek is waar nog geen conclusies aan verbonden kunnen worden. Daarom pleit zij voor het doen van grootschaligere onderzoeken om de connectie tussen fibromyalgie en zwangerschap te verduidelijken. Helaas is dit grootschaligere onderzoek tot op de dag van vandaag uitgebleven.

In Noorwegen is in 1997 al een kleinschalig onderzoek gedaan naar deze groep. Toen werden uitkomsten gevonden die gelijk zijn aan de bovenstaande studie. De groep van 44 vrouwen bestond uit vrouwen die hun kinderen hadden gekregen toen zij al fibromyalgie hadden en vrouwen die hun kinderen al hadden gekregen voordat zij de klachten behorende bij fibromyalgie kregen. Een groot aantal van de vrouwen met fibromyalgie gaf aan een verhoging van hun pijnklachten te hebben ervaren, waarbij vooral de derde periode van de zwangerschap als zwaar werd ervaren en de meeste klachten waren toegenomen. Daarnaast gaven de vrouwen die al fibromyalgie hadden tijdens hun zwangerschap ook aan tot drie maanden na de bevalling een verhoging van pijnklachten te hebben ervaren.

Beide onderzoeken lijken eigenlijk dezelfde uitkomsten te hebben, namelijk dat klachten behorende bij fibromyalgie lijken te verergeren gedurende een zwangerschap. Echter omdat de onderzoeken betrekkelijk kleinschalig waren is het niet mogelijk een goed gefundeerde wetenschappelijke uitspraak te kunnen doen over de invloed van fibromyalgie op de klachten tijden de zwangerschap. Om dit wel te kunnen zal er meer en grootschaliger onderzoek naar deze connectie moeten worden gedaan. Zo lang dit onderzoek er niet komt zullen er verschillende meningen rondom dit onderwerp blijven bestaan.

Reacties op fora

Berichten op verschillende fora zijn heel wisselend en helaas zijn de inzendingen ook wat verouderd (zie bijvoorbeeld www.zwangerschapspagina.nl & www.oudersvannu.nl ). Hieronder vinden jullie verschillende berichten van deze bovengenoemde pagina’s. Sommige vrouwen spreken hier van vermindering van klachten, waar andere vrouwen juist weer spreken van een toename.

ForumReactie1

ForumReactie2

ForumReactie3

ForumReactie4

Conclusie

Hoewel in de kleinschalige onderzoeken wel wordt gesproken van een toename van klachten, rapporteren een aantal vrouwen ook periodes waarin ze minder klachten ervaren. Waardoor dit komt is vaak nog onduidelijk. Wel wordt er gedacht dat zwangerschapshormonen hier mogelijk een rol in kunnen spelen, echter is er tot op heden geen literatuur die dit kan onderbouwen.

Om een beter beeld te vormen over dit onderwerp zijn wij erg benieuwd hoe jullie de zwangerschap hebben ervaren. Voel je dus vrij om op dit onderstaande bericht een reactie te plaatsen! Wellicht creëren jullie reacties een basis voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. Het Fibrocentrum zal zich uiteraard inzetten om een dergelijk onderzoek te realiseren!

Bronnen:

http://www.fibromyalgie.be/index.php/wat-is-fibromyalgie/202-fibromyalgie-en-zwangerschap-1

Proclaimer: wij hebben onze uiterste beste gedaan om correcte informatie te verstrekken. Als u fouten constateert dan waarderen wij het zeer als u contact met ons opneemt doormiddel van het contactformulier zodat wij de fouten snel kunnen verbeteren.