Vergoedingen

Elk jaar bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de prijzen die zorginstellingen mogen rekenen voor hun behandelingen. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars en daarom vergoeden de zorgverzekeraars een bepaald percentage van de behandeling fibromyalgie. Voor elke zorgverzekeraar is dat een verschillend percentage. Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met de zorgverzekeraar om onze authenticiteit te kunnen behouden. Alle zorgverzekeraars vergoeden onze trajecten.

Eigen risico

Jaarlijks stelt de overheid het verplichte eigen risico vast voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Het bedrag is voor iedereen hetzelfde. In 2021 is de hoogte van het eigen risico € 385,-.  Zelf kun je echter een vrijwillige extra eigen risico instellen tot maximaal € 500,- waardoor je maximale eigen risico in totaal € 885,- kan bedragen.

Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ 2021

Binnen de basis GGZ zijn er drie behandeltrajecten mogelijk; een kort, middel of intensief behandeltraject. De huisarts vermeldt op de verwijzing een indicatie van één van deze drie behandeltrajecten.

Mocht een behandeling na 2 gesprekken worden stopgezet dan is er sprake van een onvolledig behandeltraject.

Hieronder worden het aantal sessies, minuten en prijzen weergegeven.

Aantal sessies Prestaties Maximumtarief NZa *
3-5 Kort, 294 minuten € 522,13
6-8 Middel, 495 minuten € 885,01
9-12 Intensief, 750 minuten € 1.434,96
Max 12 Chronisch, 750 minuten € 1.380,49
1-2 Onvolledig behandeltraject, maximaal 120 minuten € 228,04

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Particulieren betalen € 115,- per uur.

Lees meer over Fibromyalgie

maak-een-afspraak

Maak een afspraak en krijg weer grip op de pijn en vermoeidheid

Waarom Fibrocentrum

Waarom Fibrocentrun? Lees hier meer over dé fibromyalgie specialist