Behandeling van Fibromyalgie

Fibromyalgie of weke delen reuma is een chronische ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten blijvend zijn. Als fibromyalgiepatiënt heb je daardoor te maken met chronische pijn, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen en een verstoorde nachtrust. Fibromyalgie treft een groot aantal mensen. Uit wetenschappelijk studies blijkt dat fibromyalgie bij 2,7% van de bevolking voorkomt. Dat betekent dat er in Nederland bijna een half miljoen fibromyalgiepatiënten bestaan. Het is lastig om hiervan een voorstelling te maken maar het helpt je misschien te bedenken dat je met al deze mensen een stad zou kunnen vullen die qua grootte tussen Den Haag en Utrecht in zit. Fibromyalgie is voor vele mensen dus een groot probleem!

Negatieve spiraal

Deze inzichten verkrijg je niet alleen door de behandelingen van onze professionals maar ook door ons online werkboek. Dit werkboek is ontwikkeld door de Universiteit Leiden en biedt handvatten om met pijn en vermoeidheid om te gaan. Het werkboek is erg breed opgezet. Zo vind je er dagboeken, ontspanningsoefeningen, theorie en opdrachten die je thuis vanachter je computer kunt uitvoeren. Het online werkboek zal als een rode draad door de behandeling lopen maar is uiteraard niet de enige hulp die we bieden.

Behandeling

De klachten kunnen een enorme impact hebben. Ga maar na. Als je door de pijn jarenlang niet goed meer slaapt dan laad je ook niet meer op. De vermoeidheid neemt daardoor steeds meer toe en je lichaam en geest herstellen zich niet meer. Hierna gaan de concentratie- en geheugenproblemen ontstaan. Het wordt steeds zwaarder om je werk, sociale leven en gezin draaiende te houden. Je neemt maatregelen door steeds minder te doen of je negeert de klachten juist en gaat gewoon door met alles waardoor er overbelasting kan ontstaan. Daarbij komt de emotionele pijn van verlies, want je bent je oude ik kwijt die altijd kon sporten, studeren, werken en ga zo maar door. Uiteindelijk slaat de uitputting en radeloosheid toe waardoor je je balans niet meer weet te vinden.

Als je dit allemaal bij elkaar optelt dan is het niet gek dat er uit diverse wetenschappelijk studies naar voren komt dat depressie, migraine, angst, auto-immuunziekten, PTSS, prikkelbaar darmsyndroom en somatisch symptoomstoornissen veel vaker voorkomen bij mensen met fibromyalgie dan bij mensen zonder fibromyalgie.

Fibromyalgie behandeldoelen

Fibromyalgie of wekedelenreuma is een chronische aandoening. Dat wil zeggen dat de pijn en vermoeidheid blijvend zijn. De fibromyalgie behandelingen van het Fibrocentrum zullen de pijn en vermoeidheid daarom niet wegnemen. Wel rapporteert een hoog percentage van onze cliënten aan het eind van de behandeling een afname van deze klachten.

Het Fibrocentrum werkt vanuit een positief mensbeeld. Welke vaardigheden, krachten en hulpbronnen bezit jijzelf al? Door de focus op je kwaliteiten te leggen en deze uit te breiden wordt het voor jou gemakkelijker om je behandeldoelen te bereiken. We leren je hoe je het beste de pijn en vermoeidheid kunt benaderen. Een belangrijk onderdeel van de weke delen reuma behandeling is dan ook om de signalen van het lichaam op te merken en ernaar te handelen. Je leert daarnaast vaardigheden en technieken om je activiteiten beter in balans te brengen. Hierdoor wordt je belastbaarheid vergroot.

Doorbraak

Als het je niet lukt om zelf de negatieve spiraal te doorbreken dan is het verstandig om contact op te nemen met het Fibrocentrum. Het Fibrocentrum heeft namelijk 10 jaar ervaring met fibromyalgie en volgt de Nederlandse Zorgstandaard uit 2018. Vanuit deze standaard wordt aangeraden om een zo compleet mogelijke behandeling te volgen met diverse hulpverleners. Op deze manier worden er zoveel mogelijk factoren aangepakt die de klachten in stand kunnen houden en heb je de grootste kans om je negatieve spiraal te doorbreken.

Om deze doorbraak voor elkaar te krijgen ga je bij het Fibrocentrum aan de slag met de fysiotherapeut, diëtiste en psycholoog. Verder hebben wij in ons netwerk goede contacten met leefstijlgeneeskundige artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen, bindweefsel(fascia)- therapeuten en ergotherapeuten. Deze professionals kunnen worden toegevoegd aan je traject als dat nodig is.

De behandeling

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het online werkboek. Het werkboek is ontwikkeld door de Universiteit Leiden en biedt handvatten om met pijn en vermoeidheid om te gaan. Het werkboek is erg breed opgezet. Zo vind je er dagboeken, ontspanningsoefeningen, theorie en opdrachten die je thuis vanachter je computer, mobiel, laptop of tablet kunt uitvoeren. Het online werkboek zal als een rode draad door de behandeling lopen in combinatie met de behandelingen van de diëtiste en fysiotherapeut.

Deze integrale behandeling van het Fibrocentrum zorgt ervoor dat je vaardigheden en technieken leert om de factoren die je klachten in stand houden te doorbreken. Hierdoor wordt je belastbaarheid vergroot. Factoren die je klachten voor een deel in stand kunnen houden zijn bijvoorbeeld veel te veel of veel te weinig doen, piekeren en je zorgen maken over je lichaam, een verkeerde lichaamshouding aannemen, een slecht voedingspatroon, jezelf wegcijferen, stress en heftige gebeurtenissen uit je leven die je nog steeds dwars zitten.

Het Fibrocentrum

Het Fibrocentrum is te vinden op de bovenste etage van Sportcity De Vlietlijn in Leiden. Op dezelfde etage zijn de fysiotherapeuten te vinden waar wij nauw mee samenwerken. Verwacht dus niet een privé kliniek of ziekenhuis.

Wat je wel van ons mag verwachten zijn oprechte behandelaren die weten dat de pijn en vermoeidheid niet tussen de oren zit en samen met jou er alles aan doen om je situatie te verbeteren. We zijn oprecht geïnteresseerd, invoelend, menselijk en met het hart op de goede plaats. Persoonlijke aandacht is waar het bij ons om draait. Ook jouw verhaal mag gehoord worden en we nemen graag de tijd om je klachten in kaart te brengen. Voor ons ben je geen nummertje en we zullen je altijd ondersteunen met tips en advies. Je staat er niet alleen voor!

Verwijzingen huisarts of medisch specialist

Als je merkt dat het je niet meer lukt om met de klachten om te gaan maak dan een afspraak met je huisarts om je situatie te bespreken. De huisarts beoordeelt in het gesprek of er een verwijzing nodig is voor de psycholoog (vermoeden van een DSM-V stoornis) en/of diëtiste van het Fibrocentrum (dieetadvies bij reumatische ziekten). De huisarts bekijkt vervolgens of de psychologische behandeling het beste past in de basis GGZ of in de specialistische GGZ.

Heb je de verwijzingen van de huisarts gekregen dan is het vervolgens mogelijk om intakegesprekken bij het Fibrocentrum in te plannen voor de psycholoog en diëtiste. Kan er na de intakegesprekken geen DSM-V stoornis worden vastgesteld dan verwijzen wij je terug naar de huisarts. Voor fysiotherapie is er geen verwijzing nodig.

Begint je behandeling na 1 mei 2021 dan worden de behandelingen van de diëtisten en psychologen voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Let hierbij altijd op je jaarlijkse eigen risico. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Behandelingstraject van het Fibrocentrum

  • De intake en diagnostiekgesprekken worden ingepland.
  • Tijdens de diagnostiekfase spreek je de GZ-psycholoog en nemen we vragenlijsten af om de DSM-V diagnose te onderzoeken.
  • Kan er geen DSM-V diagnose worden vastgesteld dan word je terugverwezen naar de huisarts.
  • De GZ-psycholoog stelt aan de hand van de intakegesprekken en vragenlijsten de diagnose en behandelplan vast.
  • Het online cognitief gedragstherapeutisch werkboek wordt geactiveerd.
  • Afspraken met de fysiotherapeut, diëtist en psycholoog worden ingepland.
  • Afhankelijk van je situatie wordt er een arts, fasciatherapeut en/of ergotherapeut aan je behandeling toegevoegd.
  • De GZ-psycholoog verzorgt met jou de tussenevaluatie, stelt zo nodig het behandelplan bij en verzorgt de eindevaluatie.

Lees meer over Fibromyalgie

Maak een afspraak

Maak een afspraak en krijg weer grip op de pijn en vermoeidheid